tisdag 14 oktober 2014


Hittade dessa handledsvärmare att sticka  Visst är dom fina   
To knit and crochet these mitts you need:
a knitting needle size 4.5 mm
a crochet hook size 3.5 mm
yarn to match the gauge and texture of mine  


Abbreviations
k = knit
p = purl
kbl = knit the stitch through the back loop
ch = chain
slst = slip stitch
hdc = half double crochet
yo = yarn over
puff stitch = (yo, insert hook around stem of hdc just made, yo and draw up a loop) 3 times, yo and draw through all 7 loops on hook 


First part: knitting in beige 
Cast on 36 stitches. I did this with the two needles together to get a nice and stretchy cuff. Join in rounds. I use to use the magic needle, comfy and without changes in the stitch texure. 

kbl2 - p2 for 19 rounds

Bind off loosely.


Second part: Crocheting in beige
If you like charts I draw one. =)

For me I LOVE charts... but I tried to write the pattern down... 
1. round: pick up the first stitch through the back loop, ch1 and a single crochet into this first stitch and into every stitch around (back loops!), slst to join the round.
2. round: ch2, (hdc, puff stitch, ch, skip one st),... around, slst to join the round.
3. round: sc around, attention to the number of sts, it shouldn't be more than at the first round, slst to join the round.
4. round: ch1, sc in same st, (ch5, skip 3 sts, sc, ch2, skip 2 sts, sc) around, slst to join the round. The last chain loop is a ch3 loop and you have to skip 3 sts.
5. round: ch1, in ch5 loop: (sc2, ch3) 3 times, sc2, ch2, ... around, slst to join the round. The last chain loop is a ch3 loop and you have to skip 3 sts.
6. round: slst till you reach the top of the first ch3loop, sc, ch7, sc in the top of the 3rd ch3loop, ch2, around, slst to join the round.
7. round: ch1, in ch7 loop: (sc2, ch3) 4 times, sc2, ch2... around, slst to join the round. The last chain loop is a ch3 loop and you have to skip 3 sts.


Third part: Knitting in pink
Fold down the crocheted part and pick up 48 sts with needle 4.5 mm. I took the back loops of the first crocheted round.

Stockinette stitch for 19 rounds or as long as you want it to be.

Purl one round.

Bind off not too loose and not too tight. Can't describe it but it has to be loose enough for comfortable moving my fingers and tight enough that it doesn't roll.Obs mönstret är inte gjort av mig utan hittades på nätet.

4 §Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart har
upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han äger icke förfoga däröver på ett sätt, som kränker
upphovsrätten till originalverket.

söndag 12 oktober 2014

Virkat

Hittade ett mönster på huva och halsduk jag tänkte virka längre fram

Här kommer beskrivning via youtube
och det är bobwilson123  som har lagt upp det på youtube, alltså inte jag ….

Först del 1Och här kommer del 2 


                                          Kattvakt